FASTEST

Atomitzadora Marisan Fastest
Característiques

El nou atomitzador Marisan FASTEST, neix de la idea de poder produir més volum d'aire i més pressió. Amb la inclusió i disposició d'una turbina secundària que introdueix aire a una càmera intermitja existent entre la turbina principal i la secundària de tal forma que l'esforç de succió de la turbina principal es redueix augmentant la quantitat i efectivitat a la sortida d'aire.

Un multiplicador amb 2 velocitats i punt neutre per a la seva desconnexió, encargat de transmetre el moviment a l'eix de rotació del sistema, a més a més de transmetre el moviment alternant la velocitat d'aquest, segons convingui. Dos toveres de diferents diàmetres i longitud col·locades en línia i dos hèlix helicoidals cadascuna d'elles de diferent diàmetre i col·locades sobre l'eix de rotació dins de les mencionades toveres.

La tovera primària amb la seva hèlix és l'encarregada de subministrar el suficient aire a la segona hèlix per a que aquesta aconsegueixi una càrrega del 95% de rendiment sense esforç i amb plena relaxació. La segona hèlix de més diàmetre amb àleps helicoidals és l'encarregada de llençar l'aire a través d'un canalitzador a l'exterior, que a la seva vegada incorpora un con d'expansió per a la unificicació de l'aire aconseguint tenir tota la tovera completa d'aire, amb el que la sortida pel canalitzador és uniforme i sense deriva, proporcionant més velocitat del mencionat aire.

D'aquesta manera, l'atomitzadora FASTEST basa el seu funcionament en una densitat i volum d'aire superior a les turbines actuals, aconseguint un flux entrant d'aire i eliminació de la deriva del mateix a la sortida.

 

Documents
Documentació complementària d'aquest producte: